Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a,(2x+3)(x-2)-2x^2 b,(3x^3-4x^2+5x+6):(x^2-2x+3)

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a,(2x+3)(x-2)-2x^2 b,(3x^3-4x^2+5x+6):(x^2-2x+3)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a,(2x+3)(x-2)-2x^2 b,(3x^3-4x^2+5x+6):(x^2-2x+3)”

Viết một bình luận