Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Có bao nhiêu số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102”

  1. $\textit{#Jasmine#}$
    Các số thập phân có bốn chữ số lớn hơn 100 và nhỏ hơn 102 là : 100,1 ; …… ; 101,9
    Có tất cả là :
    ( 101,9 – 101,1 ) : 0,1 + 1 = 9 ( số )
    Đáp số : 9 số

Viết một bình luận