Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Không tính kết quả xét xem tổng ( hiệu ) sau là số nguyên tố , hợp số ? ( Dấu . là dấu nhân nhé ) A = 5.7.9 – 2.5.6 B = 12.13.14.17 + 9

Toán Lớp 6: Không tính kết quả xét xem tổng ( hiệu ) sau là số nguyên tố , hợp số ?
( Dấu . là dấu nhân nhé )
A = 5.7.9 – 2.5.6
B = 12.13.14.17 + 91
C = 7.8.39 – 2.3.5
Lm giải thích chi tiết giúp em nhé cảm ơn ah cj nhìuu

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Ta có :
  5.7.9 ⋮ 5
  2.5.6 ⋮ 5
  Vì có 5.k ( k ∈ N* )
  ⇒ 5.7.9 – 2.5.6 ⋮ 5
  Mà 5.7.9 – 2.5.6 > 5
  ⇒ 5.7.9 – 2.5.6 là hợp số
  b) Ta có :
  91 = 13.7
  ⇒ 91 ⋮ 13
  12.13.14.17 ⋮ 13
  Vì có 13k ( k ∈ N*)
  ⇒ 12.13.14.17 + 91 ⋮ 13
  Mà 12.13.14.17 + 91 > 3
  ⇒ 12.13.14.17 + 91 là hợp số
  c) Ta có :
  8 = 2.4
  ⇒ 8 ⋮ 2
  ⇒ 7.8.39 ⋮ 2
  2.3.5 ⋮ 2
  Vì có 2k ( k ∈ N*)
  ⇒ 7.8.39 – 2.3.5 ⋮ 2
  Mà 7.8.39 – 2.3.5 > 2
  ⇒ 7.8.39 – 2.3.5 là hợp số

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm