Toán Lớp 6: 4 .Bác Minh mua về một bao gạo. Từ bao gạo đó bác lấy ra 7/9 bao gạo là 28 kg. Hỏi nếu bác Minh lấy 3/4 bao gạo đó là bao nhiêu kg?

Toán Lớp 6: 4 .Bác Minh mua về một bao gạo. Từ bao gạo đó bác lấy ra 7/9 bao gạo là 28 kg. Hỏi nếu bác Minh lấy 3/4 bao gạo đó là bao nhiêu kg?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 4 .Bác Minh mua về một bao gạo. Từ bao gạo đó bác lấy ra 7/9 bao gạo là 28 kg. Hỏi nếu bác Minh lấy 3/4 bao gạo đó là bao nhiêu kg?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số kg bao gạo đó có là :
  38:7/9=36(kg)
  Lấy 3/4 bao gạo thì được :
  36×3/4=27(kg)
  Vậy nếu bác Minh lấy 3/4 bao gạo đó còn 27kg
  @N
  $@Historians$
  $\text{Chúc bn hok tốt}$

  Trả lời

Viết một bình luận