Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y) Tại x=4 và y=1

Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính
A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y)
Tại x=4 và y=1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y) Tại x=4 và y=1”

Viết một bình luận