Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y) Tại x=4 và y=1

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính
A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y)
Tại x=4 và y=1
Viết một bình luận