Toán Lớp 9: cho hàm số y=4mx+3k có đồ thị (d) và hàm số y= (m-1)x-5 có đồ thị d1 . tìm m và k để d song song d1

Toán Lớp 9: cho hàm số y=4mx+3k có đồ thị (d) và hàm số y= (m-1)x-5 có đồ thị d1 . tìm m và k để d song song d1

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hàm số y=4mx+3k có đồ thị (d) và hàm số y= (m-1)x-5 có đồ thị d1 . tìm m và k để d song song d1”

Viết một bình luận