Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : x ³-x+3x ²y-y+3xy ²+y ³

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử :
x ³-x+3x ²y-y+3xy ²+y ³

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử : x ³-x+3x ²y-y+3xy ²+y ³”

 1. x³ – x + 3x²y – y + 3xy² + y³
  = x³ + 3x²y + 3xy² + y³ – x – y
  = (x + y)³ – (x + y)
  = (x + y)² . (x + y) – (x + y)
  = (x + y) . [(x + y)² – 1]
  = (x + y) . [(x + y)² – 1²]
  = (x + y)² . (x + y – 1) . (x + y + 1)

  Trả lời

Viết một bình luận