Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 9m. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh v

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 9m.
a) Tính diện tích mảnh vườn.
b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn và ở một góc vườn có để cửa
ra vào rộng 2,5m. Tính độ dài của hàng rào đó

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 9m. a) Tính diện tích mảnh vườn. b) Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh v”

 1. Giải đáp:
   a, 108 m^2            
   b, 39,5 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Diện tích mảnh vườn đó là:
                 12 X 9 = 108 (m^2)
   b, Chu vi mảnh vườn đó là:
                 (12 + 9) X 2 = 42 (m)
                 42 m = 420 dm
                 2,5 m = 25 dm
        Chiều dài hàng rào là:
                 420 – 25 = 395 (dm)
                 395 dm = 39,5 m

 2. Giải đáp:a. 108m²
                b. 33,5 m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)  diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:
                12.9= 108 ( m²)
  b) hàng rào xung quanh mảnh vườn đó là :
           ( 12 + 6 ) .2 – 2,5 = 33,5 ( m )
        Đ/S : a. 108 m²
                b. 33,5 m 

Viết một bình luận