Toán Lớp 5: Trong giỏ đựng một số cam. Lần thứ nhất lấy ra một nửa số cam, rồi bớt lại 2 quả bỏ vào giỏ. Lần thứ hai lấy ra 1/3 số cam còn lại và l

Toán Lớp 5: Trong giỏ đựng một số cam. Lần thứ nhất lấy ra một nửa số cam, rồi bớt lại 2 quả bỏ vào giỏ. Lần thứ hai lấy ra 1/3 số cam còn lại và lấy thêm 3 quả nữa. Số cam còn lại trong giỏ bây giờ là 5 quả. Hỏi lúc đầu trong giỏ có bn quả cam
Giúp tôi nhé

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Trong giỏ đựng một số cam. Lần thứ nhất lấy ra một nửa số cam, rồi bớt lại 2 quả bỏ vào giỏ. Lần thứ hai lấy ra 1/3 số cam còn lại và l”

 1. sau lần lấy bán 2/3 số cam đầu tiên là :
  5 + 3 = 8
  => số cam lần lấy bán đầu tiên là 
  8 : 2/3 = 12 
  một nửa số cảm trong giỏ là 
  12 -10 = 2
  => số cam lúc ban đầu là 
  10 * 2 = 20 
  -> có 20 quả cam lúc ban đầu

  Trả lời

Viết một bình luận