Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức `B = xy + yz + xz , trong đó x,y,z thoả mãn điều kiện `x + y + z = 3`

Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức B = xy + yz + xz , trong đó x,y,z thoả mãn điều kiện x + y + z = 3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm GTNN của biểu thức `B = xy + yz + xz , trong đó x,y,z thoả mãn điều kiện `x + y + z = 3`”

 1. Ta có x²-2xy+y²+y²-2yz+z²+x²-2xz+z² ≥0
  => 2x²+2y²+2z² ≥ 2xy+2xz+2yz
  x²+y²+z² ≥ xy+yz+xz
  ⇒ x²+ y²+ z² + 2(xy + yz + xz) ≥ xy+ yz + zx + 2(xy + yz + xz) = 3(xy+ yz + zx)
  => (x+y+z)² ≥ 3(xy+ yz + zx)
  => 9 ≥ 3(xy+ yz + zx)
  => xy+yz+xz ≤3
  Dấu = xảy ra khi 
  x=y=z =1
  Vậy GTNN của B=3 khi x=y=z =1

Viết một bình luận