Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành phân tử a) 5x – 20y b) 5x ( x – 1 ) -3x ( x – 1 ) c) x ( x + x ) – 5x – 5y

By Tâm

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành phân tử
a) 5x – 20y
b) 5x ( x – 1 ) -3x ( x – 1 )
c) x ( x + x ) – 5x – 5y

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành phân tử a) 5x – 20y b) 5x ( x – 1 ) -3x ( x – 1 ) c) x ( x + x ) – 5x – 5y”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5x – 20y = 5( x – 4y )
  b) 5x ( x – 1 ) -3x ( x – 1 )
  = 2x ( x – 1 )
  c) Sửa đề : x ( x + x ) – 5x – 5y => x ( x + y ) – 5x – 5y
  x ( x + y ) – 5x – 5y
  = x ( x + y ) – ( 5x + 5y )
  = x ( x + y ) – 5( x + y )
  = ( x + y )( x – 5 )

  Trả lời
 2. a)5x-20y=5(x-4y)
  b)5x(x-1)-3x(x-1)=(5x-3x)(x-1)
                             =2x(x-1)
  c)Sửa đềx(x+y)-5x-5y=x(x+y)-5(x+y)
                                    =(x+y)(x-5)

  Trả lời

Viết một bình luận