Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1.Viết số sau dưới dạng số thập phân với đơn vị đo bằng đề xi mét a) 5m7cm b) 31/4 m 2. Thực hiện các phép tính sau( có đặ

Toán Lớp 6: 1.Viết số sau dưới dạng số thập phân với đơn vị đo bằng đề xi mét
a) 5m7cm
b) 31/4 m
2. Thực hiện các phép tính sau( có đặt tính )
a) 17,65 + 84,9
b) 5,1 – 0,39
c) 1,62 × 25
d) 2,55 : 0,5
3.Điền dấu thích hợp ( >,<,= ) a) 3/4 ................. 4/5 b) 5 giờ 18 phút ........................5,3 giờ

Comments ( 2 )

 1. 1.Viết số sau dưới dạng số thập phân với đơn vị đo bằng đề xi mét :
  a) 5m7cm = 50,07 dm
  b) 31/4 m = 77,5 dm
  3.Điền dấu thích hợp ( >,<,= ) a) 3/4 < 4/5 b) 5 giờ 18 phút = 5,3 giờ
  2. Thực hiện các phép tính sau( có đặt tính )
  Chăm gửi bạn:3
  Chúc bạn học tốt !!!❤❤❤
  Lưu ý : bức ảnh mình gửi là bài hai nhé!!!❤❤❤
   

  toan-lop-6-1-viet-so-sau-duoi-dang-so-thap-phan-voi-don-vi-do-bang-de-i-met-a-5m7cm-b-31-4-m-2-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân