Toán Lớp 8: Nhà bạn An sài tv 43 inch với công suất là 140w hỏi 1 h nhà bạn tiêu thụ bao nhiu tiền, bik 1 số điện giá 3000( Chỉ mik cách làm luôn n

Toán Lớp 8: Nhà bạn An sài tv 43 inch với công suất là 140w hỏi 1 h nhà bạn tiêu thụ bao nhiu tiền, bik 1 số điện giá 3000( Chỉ mik cách làm luôn nha mn )/( Cần gấp lắm ạ ) !!!

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Nhà bạn An sài tv 43 inch với công suất là 140w hỏi 1 h nhà bạn tiêu thụ bao nhiu tiền, bik 1 số điện giá 3000( Chỉ mik cách làm luôn n”

Viết một bình luận