Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có – đường chéo.

Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có …. đường chéo.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có – đường chéo.”

 1. Giải đáp:
  Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có …. đường chéo.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi một cạnh của đa giác là : c
  số đường chéo của đa giác này là
  n . ( n – 3 ) : 2 = 8 . ( 8 – 3 ) : 2 = 40 : 2 = 20
  vậy đa giác này có 20 đường chéo

  Trả lời

Viết một bình luận