Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có – đường chéo.

By Mai

Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có …. đường chéo.
Viết một bình luận