Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có – đường chéo.

Toán Lớp 8: Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có …. đường chéo.

Comments ( 2 )

 1. $@NgocAnh2k4$
  Giải đáp:
  20 đường chéo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hình

  toan-lop-8-neu-da-giac-loi-co-8-canh-thi-theo-em-da-giac-co-duong-cheo

 2. Giải đáp:
  Nếu đa giác lồi có 8 cạnh thì theo em, đa giác có …. đường chéo.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi một cạnh của đa giác là : c
  số đường chéo của đa giác này là
  n . ( n – 3 ) : 2 = 8 . ( 8 – 3 ) : 2 = 40 : 2 = 20
  vậy đa giác này có 20 đường chéo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai