Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3

Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm m sao cho 10x ² – 7x + m chia hết cho 2x – 3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để 10x^2-7x+m \vdots 2x-3 thì:
  10x^2-7x+m=(2x-3).H(x)
  Thay x=3/2
  <=> 10.(3/2)^2-7.(3/2)+m=(2. 3/2-3).H(x)
  <=> 10. 9/4-21/2+m=(3-3).H(x)
  <=> 45/2-21/2+m=0.H(x)
  <=> 24/2+m=0
  <=> 12+m=0
  <=> m=-12
  Vậy m=-12

  Trả lời

Viết một bình luận