Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 6,09, một bạn đã quên viết chữ số 0. Do vậy tích tìm được nhiều hơn tích đúng là14,742. Vậy tích đúng là bao nhiêu?

Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 6,09, một bạn đã quên viết chữ số 0. Do vậy tích tìm được nhiều hơn tích đúng là14,742. Vậy tích đúng là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 6,09, một bạn đã quên viết chữ số 0. Do vậy tích tìm được nhiều hơn tích đúng là14,742. Vậy tích đúng là bao nhiêu?”

 1. Giải đáp:
   110,838
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   nếu quên viết số 0 thì số đó nhân với số là: 6,9
  6,9 gấp 6,09 số lần là:
     6,9 : 6,09 = 230/203
  hiệ số phần bằng nhau là:
      230 – 203 = 27 (phần)
  tích đúng là:
      14,742 : 27 x 203 = 110,838
          Đáp số: 110,838

  Trả lời
 2. Gọi số đó là a
  Theo đề bài ta có:
   a×6,9-a×6,09=14,742
   a×(6,9-6,09)=14,742
   a×0,81=14,742
   a=14,742:0,81
   a=18,2
  Tích đúng là:
  18,2×6,09=110,838
  #Tr11112009
  Chúc bạn học tốt
  Cho mik xin trlhn và 5 sao

  Trả lời

Viết một bình luận