Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, có AH là đường cao. Lấy điểm E đối xứng với A qua H. a) Chứng minh tứ giác ABEC là hình thoi.

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC cân tại A, có AH là đường cao. Lấy điểm E đối xứng với A qua H.
a) Chứng minh tứ giác ABEC là hình thoi.

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   DeltaABC cân tại A, AH là đường cao
  =>AH đồng thời là đường trung trực
  =>CH=HB
  Xét tứ giác ABEC có :
  AE và CB cắt nhau tại trung điểm H
  =>ABEC là hình bình hành 
  mà : AH bot BC hay AE bot BC
  => ABEC là hình thoi

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-ah-la-duong-cao-lay-diem-e-doi-ung-voi-a-qua-h-a-chung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc