Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh AB và AC. Gọi M là trung điểm của BH, N l

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh AB và AC.
Gọi M là trung điểm của BH, N là trung điểm của CH. Tứ giác MEFN là hình gì (ko cần chứng minh, vẽ hình và cho biết là hình gì thôi ạ)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH. Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh AB và AC. Gọi M là trung điểm của BH, N l”

Viết một bình luận