Toán Lớp 8: Một ô tô đi từ A đến B với thời gian và vận tốc dự định. Nếu ô tô đi với vận tốc 48km/h thì đến B sớm hơn dự định là 1 giờ. Nếu ô tô đi

Toán Lớp 8: Một ô tô đi từ A đến B với thời gian và vận tốc dự định. Nếu ô tô đi với vận tốc 48km/h thì đến B sớm hơn dự định là 1 giờ. Nếu ô tô đi với vận tốc 60km/h thì đến B sớm hơn dự định là 2 giờ. Tính quãng đường AB

TRẢ LỜI

 1. Gọi thời gian dự định là: x(giờ) $(x>1;x∈N*)$
  Vì khi chạy với $v=80 km/h$ thì đến sớm $1h$ 
  ->x-1(h)
  ->AB= 80.(x-1)(km)
  Khi chạy với $v=48(km/h)$ thì đến muộn hơn 1h 
  ->x+1(h)
  ->AB=48.(x+1)(km)
  ->80(x-1)=48(x+1)
  ->5x-5=3x+3
  ->2x=8
  ->x=4(h)
  ->AB=80(x-1)=80.3=240(km)
  Vậy quãng đường $AB$ là 240(km)    
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi quãng đường AB là: x(km)  (ĐK:x>0)
         thời gian người đó đi từ A->B với vận tốc 48km/h là: x/(48) (h)
          thời gian người đó đi từ A->B với vận tốc 60km/h là: x/(60) (h)
  Ta có phương trình:
    x/(48)+1=x/(60)+2
  <=> (5x)/(240)+(240)/(240)=(4x)/(240)+(480)/(240)
    => 5x + 240 = 4x + 480
  <=> 5x – 4x = 480 – 240
  <=> x = 240(t/m)
  Vậy quãng đường AB dài 240km

  Trả lời

Viết một bình luận