Toán Lớp 8: một ô tô chạy trên quãng đường AB . lúc đi ô tô chạy với vận tốc 50km/h, lúc về ô tô chạy với vận tốc 40km/h. Do đó thời gian đi ít hơn

Toán Lớp 8: một ô tô chạy trên quãng đường AB . lúc đi ô tô chạy với vận tốc 50km/h, lúc về ô tô chạy với vận tốc 40km/h. Do đó thời gian đi ít hơn thời gian về là 36 phút , tính độ dài quãng đường AB
Làm hộ mình lời giải chi tiết

0 bình luận về “Toán Lớp 8: một ô tô chạy trên quãng đường AB . lúc đi ô tô chạy với vận tốc 50km/h, lúc về ô tô chạy với vận tốc 40km/h. Do đó thời gian đi ít hơn”

 1. Giải đáp: Độ dài quãng đường AB là 120 km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là độ dài quãng đường AB (km , x ∈ N*)
  Khi đó thời gian lúc đi của ô tô là : $\frac{x}{50}$  (h)
  Thời gian lúc về của ô tô là : $\frac{x}{40}$  (h)
  Vì thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 36 phút = $\frac{3}{5}$  (h) nên ta có phương trình :
                        $\frac{x}{40}$ – $\frac{x}{50}$ = $\frac{3}{5}$ 
  ⇔ 5x – 4x = 120
  ⇔ x = 120 (thoả mãn)
  Vậy độ dài quãng đường AB là 120 km
  chúc bạn học tốt ~
  mirasuki 

  Trả lời
 2. Giải đáp+ giải thích các bước làm :
  Đổi 36 phút = 3/5 giờ 
  Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB (ĐK:x>0)
  Khi đó : Thời gian lúc đi:x/50(h)
                 Thời gian lúc về:x/40(h)
  Ta có phương trình:x/40-x/50=3/5
                              ⇔5x/200-4x/200=120/200
                              ⇒5x-4x=120
                              ⇔x=120(nhận)
  Vậy quãng đường AB có độ dài là :120(km) 
  Chúc bạn học tốt nhé!!

   

  Trả lời

Viết một bình luận