Toán Lớp 8: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xí nghiệp sản suất được 30 tấm, nhưng

By Kim Xuân

Toán Lớp 8: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xí nghiệp sản suất được 30 tấm, nhưng do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xí nghiệp đã sản xuất được 36 tấm. Vì vậy xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày và còn sản xuất thêm được 24 tấm thảm len. Tính số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong một thời gian quy định. Dự định mỗi ngày xí nghiệp sản suất được 30 tấm, nhưng”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số thảm len xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là: x(thảm) (ĐK:x∈NN**)
          thời gian xí nghiệp hoàn thành công việc theo hợp đồng là: x/(30)(ngày)
          số thảm len xí nghiệp phải dệt theo thực tế là: x+24(thảm)
          thời gian xí nghiệp hoàn thành công việc theo thực tế là: (x+24)/(36)(ngày)
  Vì xí nghiệp hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày nên ta có hương trình:
         x/(30)-(x+24)/(36)=2
  <=> (6x)/(180)-(5(x+24))/(180)=(360)/(180)
    => 6x – 5x – 120=360
  <=> x = 480(t/m)
   Vậy theo hợp đồng xí nghiệp phải sản xuất 480 thảm len

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  text{480 tấm thảm}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là x(tấm thảm)(x∈ $N^{*}$ )
        số thảm len mà xí nghiệp đã dệt được trên thực tế là x+24(tấm thảm)
        thời gian xí nghiệp hoàn thành số thảm len theo hợp đồng là x/30(ngày)
        thời gian xí nghiệp hoàn thành hoàn thành số thảm len trên thực tế là (x+24)/36(ngày)
  Vì do cải tiến kĩ thuật nên xi nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hươn 2 ngày nên ta có phương trình:
                                                    x/30-(x+24)/36=2
                                              ⇔(6x)/180-[5(x+24)]/180=360/180
                                              ⇒6x-5(x+24)=360
                                              ⇔6x-5x-120=360
                                              ⇔6x-5x=360+120
                                              ⇔x=480(TM)
  Vậy số thảm len mà xi nghiệp phải dệt theo hợp đồng là text{480 tấm thảm}

  Trả lời

Viết một bình luận