Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Câu 5. Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn TAI học sinh bắt kĩ trong số 10 học sinh đó để trao 5

Toán Lớp 11: Câu 5. Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn TAI học sinh bắt kĩ trong số 10 học sinh đó để trao 5 phần quả khác nhau. Số cách trao quà là :
A. 252.
B. 50.
C, 30240
D. 120,
Giúp mình với ạ mình cảm mơn

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     a
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     chọn 5 bạn trong 10 bạn là 10c5=252

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )