Toán Lớp 11: Câu 5. Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn TAI học sinh bắt kĩ trong số 10 học sinh đó để trao 5

By Diễm Phúc

Toán Lớp 11: Câu 5. Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn TAI học sinh bắt kĩ trong số 10 học sinh đó để trao 5 phần quả khác nhau. Số cách trao quà là :
A. 252.
B. 50.
C, 30240
D. 120,
Giúp mình với ạ mình cảm mơn

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Câu 5. Trong một lớp học có 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội phụ huynh chọn TAI học sinh bắt kĩ trong số 10 học sinh đó để trao 5”

Viết một bình luận