Toán Lớp 11: Giải phương trình lượng giác sau : 2msinx + 1 = 3m

By Ðan Khanh

Toán Lớp 11: Giải phương trình lượng giác sau : 2msinx + 1 = 3m

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Giải phương trình lượng giác sau : 2msinx + 1 = 3m”

 1. – Với $m=0$: PT vô nghiệm
  – Với $m\ne 0$:
  $2m\sin x+1=3m$
  $\to \sin x=\dfrac{3m-1}{2m}$
  + Với $\dfrac{3m-1}{2m}\in [-1;1]$:
  PT có nghiệm $x=\arcsin\dfrac{3m-1}{2m}+k2\pi$; $x=\pi-\arcsin\dfrac{3m-1}{2m}+k2\pi$
  + Với $\dfrac{3m-1}{2m}\in \mathbb{R}$ \ $[-1;1]$:
  PT vô nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận