Toán Lớp 7: Câu 1 : Theo tính chất giao hoán ta có : 7 + 6 bằng ? A. 13 B. 7 + 6 = 13 C. 7 + 6 D. 13 = 6 + 7 Câu2 Cho điểm O nằm trên đường thẳ

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 7: Câu 1 : Theo tính chất giao hoán ta có : 7 + 6 bằng ?
A. 13
B. 7 + 6 = 13
C. 7 + 6
D. 13 = 6 + 7
Câu2 Cho điểm O nằm trên đường thẳng AB. Có CD đi qua O và vuông góc với AB. Hỏi có thể vẽ
đường thẳng nào qua O và vuông góc với AB không ?
A. Có B. Có thể C. Khác D. Không

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Câu 1 : Theo tính chất giao hoán ta có : 7 + 6 bằng ? A. 13 B. 7 + 6 = 13 C. 7 + 6 D. 13 = 6 + 7 Câu2 Cho điểm O nằm trên đường thẳ”

 1. Câu 1. Theo tính chất giao hoán, ta có 7 + 6 bằng?
  D. 13 = 6 + 7
  Vì 7 + 6 = 6 + 7 = 13
  Câu 2. Cho điểm O nằm trên đường thẳng AB. Có CD đi qua O và vuông góc với AB. Hỏi có thể vẽ đường thẳng nào qua O và vuông góc với AB không ?
  D. Không
  Vì qua O chỉ có thể có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với AB. Nếu có thêm một đường thẳng đi qua O mà vuông góc với AB thì nó trùng với CD.
  Chúc bạn học tốt! ✪ ω ✪

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: D
  7 + 6 =6+7=13
  Câu 2: D
  Vì nếu có thêm một đường thẳng vuông góc với AB thì đường thẳng đó trùng với đường thẳng CD, vậy không thể vẽ đường thẳng nào qua O và vuông góc với AB nữa

  Trả lời

Viết một bình luận