Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: kết quả rút gọn biểu thức (x-3)^2+x(x-6)

Toán Lớp 8: kết quả rút gọn biểu thức (x-3)^2+x(x-6)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  =2x^2 -12x+9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-3)^2 +x(x-6)
  =x^2 -6x+9+x^2 -6x
  =2x^2 -12x+9
  Áp dụng hằng đẳng thức số 2 : (a-b)^2 =a^2 -2ab+b^2

 2. Giải đáp:
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x-3)²+x(x-6)
  = x² – 6x + 9  + x² – 6x
  = 2x² – 12x + 9
  = (√2 . x – 3)
  CHO MIK 5* VÀ HAY NHẤT NHÉ
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  BY GIA BẢO 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )