Toán Lớp 7: Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 – ax + 2 có một nghiệm x = 2

Toán Lớp 7: Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 – ax + 2 có một nghiệm x = 2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 – ax + 2 có một nghiệm x = 2”

 1. Giải đáp:
  a=-1 để f (x) nghiệm của x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  f (x) = ax^2 – ax + 2
  Vì f (x) có nghiệm là x=2
  ->f (2)=0
  -> a . 2^2 – a . 2 + 2 =0
  -> 4a – 2a + 2=0
  -> 4a – 2a=-2
  -> 2 (2a-a)=-2
  -> 2a – a = -1
  -> a=-1
  Vậy a=-1 để f (x) nghiệm của x=2

  Trả lời

Viết một bình luận