Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm những giá trị thích hợp của a và b sao cho : a.b=a:b (a,b ∈ N )

Toán Lớp 6: Tìm những giá trị thích hợp của a và b sao cho :
a.b=a:b
(a,b ∈ N )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a.b=a:b
  +) a=0, b ∈ N*
  +) a ∈ N*, b=1
  Bn ko hiểu chỗ nào thì cứ hỏi mk!!

 2. Giải đáp: a có vô số giá trị, b = 0.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: a + 0 = a – 0
  ⇒ b = 0
  (VD: 2 + 0 = 2 – 0)
  Vậy: a có vô số giá trị, b = 0.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh