Toán Lớp 6: Tìm những giá trị thích hợp của a và b sao cho : a.b=a:b (a,b ∈ N )

Toán Lớp 6: Tìm những giá trị thích hợp của a và b sao cho :
a.b=a:b
(a,b ∈ N )

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm những giá trị thích hợp của a và b sao cho : a.b=a:b (a,b ∈ N )”

Viết một bình luận