Toán Lớp 8: giúp mình với mình cần gấp Giải bài toán bằng cách lập phương trình Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải

Toán Lớp 8: giúp mình với mình cần gấp
Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác 40 tấn than.
Nhưng khi thực hiện, mỗi ngày đội khai thác được 45 tấn than. Do đó đội đã hoàn thành kế
hoạch trước 2 ngày và còn vượt mức 10 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao
nhiêu tấn than.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  800 tấn than
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline &Tổng số than&Số ngày&Số than/ngày\\\hline Kế hoạch&x&\dfrac{x}{40}
  &40\\\hline Thực tế&x+10&\dfrac{x+10}{45}&45\\\hline\end{array}
  Gọi số tấn than đội phải khai thác theo kế hoạch là x(tấn than)(x>0)
        số tấn than đội đã khai thác được trên thực tế là x+10(tấn than)
  Khi đó, số ngày đội phải khai thác theo kế hoạch là x/40(ngày)
              số ngày đội đã khai thác được trên thực tế là (x+10)/45(ngày)
  Vì đội đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày nên ta có phương trình:
                                          x/40-(x+10)/45=2
                                    ⇔(9x)/360-[8(x+10)]/360=720/360
                                    ⇒9x-8(x+10)=720
                                    ⇔9x-8x-80=720
                                    ⇔x-80=720
                                    ⇔x=720+80
                                    ⇔x=800(TM)
  Vậy theo kế hoạch đội phải khai thác 800 tấn than
         

  Trả lời

Viết một bình luận