Toán Lớp 8: Giúp mình bài này; 2x(3×3 – x) – 4×2(x – x2 + 1) + (x – 3×2)x

By Tùy Linh

Toán Lớp 8: Giúp mình bài này;
2x(3×3 – x) – 4×2(x – x2 + 1) + (x – 3×2)x

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp mình bài này; 2x(3×3 – x) – 4×2(x – x2 + 1) + (x – 3×2)x”

Viết một bình luận