Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại a , M là trung điểm của BC . Lấy điểm F là điểm đối xứng với M qua AC , E là trung điểm của AB . Gọi I là gi

By Nhi

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại a , M là trung điểm của BC . Lấy điểm F là điểm đối xứng với M qua AC , E là trung điểm của AB . Gọi I là giao điểm của MF và AC
a , CM tứ giác AEMI là hình chữ nhật
b, CM tứ giác AMCF là hình thoi
c, CM tứ giác ABMF là hình bình hành
d , Tam giác ABC cần điều kiện gì để AEMI là hình vuông

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại a , M là trung điểm của BC . Lấy điểm F là điểm đối xứng với M qua AC , E là trung điểm của AB . Gọi I là gi”

 1. a) Do F đối xứng với M qua I => hat(MIA)=90^o
  => AE $//$ IM,E là trung điểm của AB, M là trung điểm của BC. Mà MI lại là trung tuyến của AC. Mặt khác, khoảng cách từ I đến $M$ hay A đến $E$ là bằng nhau. Hơn nữa, $AE//MI$
  =>  AI $//$ EM. Vậy ta có $AI // EM, EA//IM ⇒AEMI$ là hình chữ nhật.
  b) Ta có hat(MIA)=90^o và I là giao điểm của MF và AC
  => AMCF là hình thoi.
  c) Do $AI//EM ⇒\widehat{FAI}=\widehat{BME}$ (Sole ngoài)
  Hai tam giác FAI;BME. Có cùng hai góc bằng 90 độ, hai góc chứng minh trên bằng nhau nên hai góc còn lại bằng nhau.
  Hay các góc đối bằng nhau.
  =>ABMF là hình bình hành.
  d) AEMI là hình vuông khi đó AI=CI, ta có thể chứng minh hai tam giác MIC;MEB bằng nhau rồi suy ra CI=EM hay là hai tam giác đó là hai tam giác vuông cân.
  Vậy AEMI là hình vuông <=> Delta ABC cân tại A
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-m-la-trung-diem-cua-bc-lay-diem-f-la-diem-doi-ung-voi-m

  Trả lời

Viết một bình luận