Toán Lớp 4: phát hiện lỗi sai sao mãi tới giờ anh mới về mẹ ở nhà chờ anh mãi mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay

By Băng

Toán Lớp 4: phát hiện lỗi sai
sao mãi tới giờ anh mới về mẹ ở nhà chờ anh mãi mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay

0 bình luận về “Toán Lớp 4: phát hiện lỗi sai sao mãi tới giờ anh mới về mẹ ở nhà chờ anh mãi mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay”

 1. Phát hiện lỗi sai 
  sao mãi tới giờ anh mới về mẹ ở nhà chờ anh mãi mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay
   Lỗi sai: thiếu các dấu câu (cần điều chỉnh chữ viết hoa trong trường hợp cần thiết)
  Sửa:
  Sao mãi tới giờ anh mới về? Mẹ ở nhà chờ anh mãi. Mẹ dặn là: “ Anh phải làm xong bài tập trong chiều nay.”
  Cho mik xin ctlhn + 5 sao+ 1 cám ơn

  Trả lời
 2. sao mãi giờ anh mới về mẹ ở nhà chờ anh mãi mẹ dặn là anh phải làm xong bài tập trong chiều nay
   Lỗi sai:(Câu đầu không viết hoa, đến chỗ về không chấm hỏi, đến chỗ là là không hai chấm, đến chỗ chiều nay không chấm than)
                               Chúc bạn học tốt !
                 Cho mình câu trả lời hay nhất nhé !
                                1 cảm ơn và 5 sao

  Trả lời

Viết một bình luận