Toán Lớp 7: Để thay nước trong một hồ bơi, người ta dùng 6 máy bơm và dự kiến sẽ rút hết nước trong 4 giờ. Muốn rút nước của hồ bơi sau 1h30phut th

By Nhi

Toán Lớp 7: Để thay nước trong một hồ bơi, người ta dùng 6 máy bơm và dự kiến sẽ rút hết nước trong 4 giờ. Muốn rút nước của hồ bơi sau 1h30phut thì cần lắp thêm mấy bơm như thế nữa(giả sử các máy bơm có cùng năng suất)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Để thay nước trong một hồ bơi, người ta dùng 6 máy bơm và dự kiến sẽ rút hết nước trong 4 giờ. Muốn rút nước của hồ bơi sau 1h30phut th”

 1. Gọi số máy bơm và số giờ lần lượt là x, y (x, y >0)
  Đổi: 1h30 phút = 1 giờ + 0,5 giờ = 1,5 giờ
  x (máy bơm)  |        6       |         a         
  y (giờ)            |        4       |         1,5
  Do số máy bơm tỉ lệ nghịch với thời gian (giờ) nên:
  6.4=a.1,5
  => a=(6.4):1,5 = 24 : 1,5 = 16
  Cần lắp thêm số máy bơm là:
  16-6 = 10 (máy bơm)
  Vậy cần thêm 10 máy bơm nữa để rút hết nước của hồ bơi sau 1h30 phút.
   

  Trả lời

Viết một bình luận