Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Để thay nước trong một hồ bơi, người ta dùng 6 máy bơm và dự kiến sẽ rút hết nước trong 4 giờ. Muốn rút nước của hồ bơi sau 1h30phut th

Toán Lớp 7: Để thay nước trong một hồ bơi, người ta dùng 6 máy bơm và dự kiến sẽ rút hết nước trong 4 giờ. Muốn rút nước của hồ bơi sau 1h30phut thì cần lắp thêm mấy bơm như thế nữa(giả sử các máy bơm có cùng năng suất)

Comments ( 1 )

 1. Gọi số máy bơm và số giờ lần lượt là x, y (x, y >0)
  Đổi: 1h30 phút = 1 giờ + 0,5 giờ = 1,5 giờ
  x (máy bơm)  |        6       |         a         
  y (giờ)            |        4       |         1,5
  Do số máy bơm tỉ lệ nghịch với thời gian (giờ) nên:
  6.4=a.1,5
  => a=(6.4):1,5 = 24 : 1,5 = 16
  Cần lắp thêm số máy bơm là:
  16-6 = 10 (máy bơm)
  Vậy cần thêm 10 máy bơm nữa để rút hết nước của hồ bơi sau 1h30 phút.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi