Toán Lớp 9: cho hình thang ABCD có AB//CD,AB=4cm,BC=7cm.Trên các cạnh AB VÀ BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MD=2MA,NC=2NB.Tính MN

By Thu Ánh

Toán Lớp 9: cho hình thang ABCD có AB//CD,AB=4cm,BC=7cm.Trên các cạnh AB VÀ BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MD=2MA,NC=2NB.Tính MN

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hình thang ABCD có AB//CD,AB=4cm,BC=7cm.Trên các cạnh AB VÀ BC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MD=2MA,NC=2NB.Tính MN”

Viết một bình luận