Toán Lớp 7: tìm chữ số tận cùng của : E= 4^2011.7^2020.13^2021

By Việt Hòa

Toán Lớp 7: tìm chữ số tận cùng của :
E= 4^2011.7^2020.13^2021

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tìm chữ số tận cùng của : E= 4^2011.7^2020.13^2021”

 1. E = 4^2011 xx 7^2020 xx 13^2021
  = (4^2)^1005 xx 4 xx (7^2)^1010 xx (13^2)^1010 xx 13
  = 16^1005 xx 4 xx 49 ^1010 xx 169^1010 xx 13
  = …6xx4 xx …1 xx ..1 xx 13
  = …4 xx … 1 xx …13
  = …4 xx 13
  =…2
  Vậy E có chữ số tận cùng là 2

  Trả lời

Viết một bình luận