Toán Lớp 8: giúp mik với ạ $\frac{1}{x-y}$ +$\frac{3xy}{y^3+x^3}$ +$\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$

Toán Lớp 8: giúp mik với ạ
$\frac{1}{x-y}$ +$\frac{3xy}{y^3+x^3}$ +$\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$

0 bình luận về “Toán Lớp 8: giúp mik với ạ $\frac{1}{x-y}$ +$\frac{3xy}{y^3+x^3}$ +$\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{1}{x-y}$ ${+}$ $\frac{3xy}{y^3+x^3}+ $ $\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$ 
  ⇔$\frac{1}{x-y}$ ${+}$ $\frac{3xy}{x^3+y^3}+ $ $\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$ 
  ⇔$\frac{1}{x-y}$ ${+}$ $\frac{3xy}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}+ $ $\frac{x-y}{x^2+xy+y^2}$ 
  ⇔$\frac{x^2+xy+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$ ${+}$ $\frac{3xy}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}+ $ $\frac{(x-y)(x-y)}{(x-y)(x^2+xy+y^23xy)}$ 
  ⇔$\frac{(x^2+xy+y^2)+3xy+(x-y)(x-y)}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$ 
  ⇔$\frac{x^2+xy+y^2+3xy+(x-y)^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$ 
  ⇔$\frac{x^2+xy+y^2+3xy+x^2-2xy+y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$
  ⇔$\frac{2x^2+2xy+2y^2}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$
  ⇔$\frac{2(x^2+xy+y^2)}{(x-y)(x^2+xy+y^2)}$
  ⇔$\frac{2}{x-y}$

  Trả lời

Viết một bình luận