Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) 2x(x + 2) b) (x + 2)(x – 3) c) 15x 2 y 3 : (3x 2 y)

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
a) 2x(x + 2)
b) (x + 2)(x – 3)
c) 15x 2 y 3 : (3x 2 y)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) 2x(x + 2) b) (x + 2)(x – 3) c) 15x 2 y 3 : (3x 2 y)”

Viết một bình luận