Toán Lớp 8: Giúp emm với cần gấpppppp 3x²y – 6x²y² +3xy²

Toán Lớp 8: Giúp emm với cần gấpppppp
3x²y – 6x²y² +3xy²

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp emm với cần gấpppppp 3x²y – 6x²y² +3xy²”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x^2y-6x^2y^2+3xy^2
  =3xy.x-3xy.2xy+3xy.y
  =3xy(x-2xy+y)
  ->Đặt nhân tử chung 3xy rồi nhóm hạng tử x-2xy+y
  #LinhSad

Viết một bình luận