Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: b) Chữ số thay vào x để:86,718 > 86,7×8 là: A. 3 B. 2 C. 1

Toán Lớp 5: b) Chữ số thay vào x để:86,718 > 86,7×8 là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Giúp mik với nha mik vote 5 sao và câu trả lời hay

Comments ( 2 )

 1. b, Chữ số thay vào x để : 86,718 > 86,7×8
  A : 3
  B : 2 
  C : 1 
  D : 0
   

 2. Giải đáp:
   D.0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Theo đề bài , ta có :
  86,718 > 86,7×8
  => 18>x8
  => x=0
  Vậy chọn đáp án D.0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh