Toán Lớp 5: b) Chữ số thay vào x để:86,718 > 86,7×8 là: A. 3 B. 2 C. 1

Toán Lớp 5: b) Chữ số thay vào x để:86,718 > 86,7×8 là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Giúp mik với nha mik vote 5 sao và câu trả lời hay

0 bình luận về “Toán Lớp 5: b) Chữ số thay vào x để:86,718 > 86,7×8 là: A. 3 B. 2 C. 1”

Viết một bình luận