Toán Lớp 8: Giúp em vs ak ;-; Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày may 200 chiếc khẩu trang chống dịch COVID-19 . Trong thực tế mỗi ngày tổ sản x

Toán Lớp 8: Giúp em vs ak ;-;
Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày may 200 chiếc khẩu trang chống dịch COVID-19 . Trong thực tế mỗi ngày tổ sản xuất may được 240 chiếc khẩu trang nên đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải may bao nhiêu chiếc khẩu trang ?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giúp em vs ak ;-; Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày may 200 chiếc khẩu trang chống dịch COVID-19 . Trong thực tế mỗi ngày tổ sản x”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi thời gian hoàn thành số sản phẩm  theo kế hoạch là x ( x > 0 ; ngày )
  suy ra thời gian thực tế là x-2 ( x > 0 ; ngày )
  theo đề bài ta có phương trình 
  240. ( x-2) = 200x 
  240x – 480 = 200x
  40x = 480 
  x     = 12 
  vậy số khẩu trang tổ phải may là 12 . 200 = 2400 khẩu trang

Viết một bình luận