Toán Lớp 6: Bài 5:Bạn An có 99 thanh tre lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, …, 97cm, 98cm, 99cm. Hỏi bạn An có thể dùng cả 99 thanh tre để xếp thành 1

Toán Lớp 6: Bài 5:Bạn An có 99 thanh tre lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, …, 97cm, 98cm, 99cm. Hỏi bạn An
có thể dùng cả 99 thanh tre để xếp thành 1 hình lục giác đều được không? Em hãy giải
thích?
giải lẹ hộ mik nha

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 5:Bạn An có 99 thanh tre lần lượt dài: 1cm, 2cm, 3cm, …, 97cm, 98cm, 99cm. Hỏi bạn An có thể dùng cả 99 thanh tre để xếp thành 1”

 1. Giải đáp:bạn an có thể dùng 99 thanh tre để xếp thành hình lục giác

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  ta có:

  (98+1)*49+9=4950(có 49 cặp số)

  4950:6=825(cm)

  ta thấy 4950 chia hết cho 6(hình lục giác có 6 cạnh)

  vậy ta có kết luận sau:

  bạn an có thể dùng cả 99 thanh tre để xếp thành hình lục giác

   

Viết một bình luận