Toán Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x + 134 < 137 ? a/ 2 số b/ 4 số c/ 3 số d/ 1 số

Toán Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x + 134 < 137 ? a/ 2 số  b/ 4 số  c/ 3 số  d/ 1 số

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x + 134 < 137 ? a/ 2 số b/ 4 số c/ 3 số d/ 1 số”

Viết một bình luận