Toán Lớp 9: Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng

By Khánh Ly

Toán Lớp 9: Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ
thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động s (mét) và thời
gian chuyển động t (giây) được biểu diễn gần đúng bởi công thức s = 5t2. Người ta thả một
vật nặng từ độ cao 55m trên tháp nghiêng Pi – da xuống đất (sức cản của không khí không
đáng kể)
a) Hãy cho biết sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất bao nhiêu mét?
b) Khi vật nặng còn cách đất 25m thì nó đã rơi được thời gian bao lâu? (kết quả làm tròn đến
chữ thập phân thứ 2
Ai giúp mình với ạ
Viết một bình luận