Toán Lớp 7: hai thanh sắt có thể tích là 21cm3 và 25,6cm3, hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng khối lượng của thanh thứ nhất nhẹ hơn thanh

Toán Lớp 7: hai thanh sắt có thể tích là 21cm3 và 25,6cm3, hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng khối lượng của thanh thứ nhất nhẹ hơn thanh thứ hai là 41,4g

0 bình luận về “Toán Lớp 7: hai thanh sắt có thể tích là 21cm3 và 25,6cm3, hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng khối lượng của thanh thứ nhất nhẹ hơn thanh”

 1. Giả sử khối lượng tương ứng của 2 thanh sắt tương ứng là m_1; m_2 gam
  Do khối lượng và thể tích của vật thể là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên m_1/21=m_2/(25,6)
  khối lượng của thanh thứ nhất nhẹ hơn thanh thứ hai là 41,4g nên : m_2-m_1=41,4
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  m_1/21=m_2/(25,6)=(m_1 -m_2)/(25,6 -21)=(41,4)/(4,6)=414/46=9
  Do đó:
  m_1/21=9=>m_1=21.9=189
  m_2/(25,6)=9=>m_2=25,6 . 9=230,4
  Vậy thanh sắt thứ nhất và thứ 2 nặng lần lượt là 189g; 230,4g
   

Viết một bình luận