Toán Lớp 8: Giải phương trình 3 – 4u + 24 +6u = u+27 + 3u

Toán Lớp 8: Giải phương trình
3 – 4u + 24 +6u = u+27 + 3u

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giải phương trình 3 – 4u + 24 +6u = u+27 + 3u”

 1. Giải đáp:
   3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u
  <=> -4u + 6u – u – 3u =27 – 3 – 24
  <=> -2u = 0
  <=> u = 0
  Vậy pt có tập nghiệm là S ={0}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Viết một bình luận