Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giải giúp mik bài toán hình lớp 8 này với ạ Cho tam giác ABC vuông tại B có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC a) Biết MN = 5cm

Toán Lớp 8: Giải giúp mik bài toán hình lớp 8 này với ạ
Cho tam giác ABC vuông tại B có M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC
a) Biết MN = 5cm, hãy tính độ dài đoạn BC
b) Gọi K là điểm đối xứng của M và N chứng minh : Tứ giác AKCM là hình bình hành
c) Chứng minh : KM là tia phân giác của góc AKB

Comments ( 1 )

  1. a)Xét tam giác ABC có:

    M là trung điểm AB(gt)

    N là trung điểm AC(gt)

    => MN là đường trung bình

    => BC=2MN=2.5=10 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên