Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 6. (2 điểm)Cho 3 điểm O, A, B thẳng hàng sao cho O nằm giữa A và B, OA = 5 cm, AB = 7 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng OB? b) Gọi I là

Toán Lớp 6: Bài 6. (2 điểm)Cho 3 điểm O, A, B thẳng hàng sao cho O nằm giữa A và B, OA = 5 cm, AB = 7 cm. a) Tính độ dài đoạn thẳng OB? b) Gọi I là điểm nằm giữa A và O sao cho AI = 3 cm. Hỏi O có là trung điểm của IB không? Vì sao? nhanh nhanh giúp mình với

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:a=12
  B o  là trung điểm của ib
  Vì AI=3 và O là trung điểm của AB
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn