Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Một hộp có 6 bút chì khác nhau và 5 bút bi khác nhau có bao nhiêu cách chọn 3 bút có đủ 2 loại.giúp mk vs mn cần gấp ạ

Toán Lớp 11: Một hộp có 6 bút chì khác nhau và 5 bút bi khác nhau có bao nhiêu cách chọn 3 bút có đủ 2 loại.giúp mk vs mn cần gấp ạ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $135.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  TH1: $1$ bút chì, $2$ bút bi
  Chọn $1$ trong $6$ bút chì và $2$ trong $5$ bút bi, số cách: $C_6^1.C_5^2$(cách)
  TH2: $2$ bút chì, $1$ bút bi
  Chọn $2$ trong $6$ bút chì và $1$ trong $5$ bút bi, số cách: $C_6^2.C_5^1$(cách)
  Chọn $3$ bút có đủ $2$ loại, số cách: $C_6^1.C_5^2+C_6^2.C_5^1=135$(cách).

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan