Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = x² + 2x + 7

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M = x² + 2x + 7

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = x² + 2x + 7”

 1. M = x² + 2x + 7
  M = x² + 2x + 1 + 6
  M = ( x² + 2x + 1 ) + 6
  M = ( x + 1 )² + 6
   Do ( x + 1 )² ≥ 0 ⇒ ( x + 1 )² + 6 ≥ 6 ∀ x ∈ R
   Dấu = xảy ra khi x = -1
   Vậy GTNN của M = 6 khi x = -1

  Trả lời

Viết một bình luận