Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = x² + 2x + 7

Toán Lớp 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M = x² + 2x + 7

Comments ( 2 )

 1. M = x² + 2x + 7
  M = x² + 2x + 1 + 6
  M = ( x² + 2x + 1 ) + 6
  M = ( x + 1 )² + 6
   Do ( x + 1 )² ≥ 0 ⇒ ( x + 1 )² + 6 ≥ 6 ∀ x ∈ R
   Dấu = xảy ra khi x = -1
   Vậy GTNN của M = 6 khi x = -1

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x = -căn bậc hai(2)*căn bậc hai(3)*i-1;x = căn bậc hai(2)*căn bậc hai(3)*i-1;

  toan-lop-8-gia-tri-nho-nhat-cua-bieu-thuc-m-2-7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )