Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10% ? (ghi lời giải chi tiết ra nhé :<)

Toán Lớp 8: Diện tích hình chữ nhật giảm bao nhiêu phần trăm nếu mỗi cạnh giảm 10% ?
(ghi lời giải chi tiết ra nhé :<)

Comments ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  Gọi chiều dài,chiều rộng lần lượt là: $a,b$
  Chiều dài giảm $10$%: $100a$%-$10a$%=$90a$% $=\dfrac{90a}{100}$
  Chiều rộng giảm $10$%: $100b$%-$10b$%=$90b$% $=\dfrac{90b}{100}$
  Diện tích hình chữ nhật là: $\dfrac{81ab}{100}$
  Diện tích bị giảm đi là: $a.b- \dfrac{81ab}{100}=\dfrac{100ab}{100}-\dfrac{81ab}{100}=\dfrac{19ab}{100}=19ab$%
  Vậy diện tích bị giảm $19$%
   

 2. Giải đáp:
  Diện tích hình chữ nhật giảm đi 19%.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a,b lần lượt là độ dài các cạnh của hình chữ nhật.
  Mỗi cạnh giảm 10% thì cạnh mới của hình chữ nhật là:
  $+)$ $a-\frac{10}{100}a=$ $\frac{90a}{100}=$ $\frac{9a}{10}$
  $+)$ $b-\frac{10}{100}b=$ $\frac{90b}{100}=$ $\frac{9b}{10}$
  Phần diện tích giảm đi là:
  $ab-\frac{9a}{10}.$ $\frac{9b}{10}=$ $ab-\frac{81}{100}ab=$ $\frac{100ab-81ab}{100}=$ $\frac{19ab}{100}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương