Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Điền dấu thích hợp 5 5 5 5 5=24

Toán Lớp 8: Điền dấu thích hợp
5 5 5 5 5=24

Comments ( 2 )

 1. Bài này sai đề nha !
   
  đề bài đúng : 5 5 5 5 = 24 
      Bài giải : 
  5 x 5 – 5 : 5
  = 25 –  1 
  =  24
  Vậy là : 5 x 5 – 5 : 5 = 24 .
  Chúc bạn học tốt !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )